About

Аз съм Аз. Ти си Ти.
Изразявам едно. Възприемаш друго.
Моето слово няма за цел да пасне на съсловието ти.
И твоето слово не би трябвало да пасва на съсловието ми.
Но, ако се срещнем между двете – това ще е прекрасно.
Ако не – продължаваме по пътя си.

Аз съм Явор. Обучавам се в гещалт-терапия, но повече съм ученик на живота. Психологичните еспресо-шотове, които възнамерявам да предложа са плод на феноменологична трансформация от вътрешно към външно, къде истински мое, къде наето. Опаковани в думи и значения субективни преживявания и опит; истории, взети по пътя; прозрения; хипотези, които създавам или вземам назаем. Спонтанни или предвидими фигури от големия фон.

Виждане, откриване, усвояване или оставяне на елементи; преопаковане, деконтекстуализация и дефрагментиране… каквото и да предоставя полето.
Учене в движение. Трансформация. Осъзнатост.
Ако тъмнината е зора, още неродена… имай търпение. 🙂

Advertisements