Услуги

Индивидуален терапевтичен процес

Където разглеждаме вашите нужди, затруднения и процеси на:

– Тревожност и тревожни разстройства
– Травматични събития и пост-травматичен стрес
– Ниска самооценка
– Трудности в общуването (с близки, на работното място)
– Проблеми с доверието и здрава уязвимост
– Чувства на изолация, объркване, обезчувстване
– Чувства на срам и вина
– Натрапчивости и компулсии
– Хранителни нарушения и психо-соматика
– Различни страхове и предразсъдъци

 Цена – 60 лв. / 200 лв. – 4 сесии

Терапия на семейства и двойки

Където с вашият партньор, родител, дете или роднина изследваме вашите нужди и динамика около:

– Трудни взаимоотношенията между интимни партньори, близки приятели, деца и родители
– Трудности в изразяване и функционално общуване
– Изострена / липсваща емоционалност между близките
– Несъзнателни очаквания и проекции към близките / партньора
– Неспособност за поставяне на граници и заявяване
– Незаявени очаквания, нужди, мисли или искания
– Липса на осъзнаване за собствения принос в отношенията

Цена – 80 лв.

Еднократна психологическа консултация

За разлика от трайните терапевтични отношения и ангажираност, краткосрочното консултиране залага на работа върху актуален проблем, без комплексно задълбаване и свързване.
Терапевтът споделя своите осъзнавания и поглед над проблема, евентуалните когнитивни, емоционални или поведенчески приноси и състояния на клиента си и предлага подкрепа въз основа на заявката и нуждата му.

Цена – 60 лв.