За мен

Казвам се Явор Трифонов. Психолог и психотерапевет; автор на блога.
Терапевтичният ми опит и интереси се центрират около:

– Тревожност и тревожни разстройства
– Депресия

– Травматични събития и пост-травматичен стрес
– Ниска самооценка
– Трудности в общуването (с близки, на работното място)
– Проблеми с доверието и здрава уязвимост
– Чувства на изолация, объркване, обезчувстване
– Чувства на срам и вина
– Натрапчивости и компулсии
– Хранителни нарушения и психо-соматика
– Различни страхове и предразсъдъци
– Младежки проблеми (идентичност, утвърждаване)

Повече за мен…

Част от четвърти прием в Български институт по гещалт-терапия. Магистър по „Социална и юридическа психология“ в Софийски университет „св. Климент Охридски“ и бакалавър по „Психология“ във Великотърновски университет „св. св. Кирил и Методий“. Консултантски специализант към ВМА.

Гещалт-практикуващ психотерапевт, работещ индивидуално с тревожни разстройства и депресия. Работя със семейства, родители-деца и двойки при трудности в общуване и взаимоотношения, нуждите и ролите на хората в една връзка.
Преодоляване на скръб, хранителни нарушения и работа с младежки проблеми също влизат в спектъра ми на работа и въвличане.

За контакти с мен